Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Czekamy na Twoją wizytę na naszej stronie i zainteresowanie naszymi usługami. Ochrona prywatności i staranne obchodzenie się z danymi osobowymi są dla nas bardzo ważne. Oczywiście przestrzegamy przepisów prawnych. Poniżej chcielibyśmy poinformować o zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych podczas kontaktowania się lub składania wniosku
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na tej stronie i przetwarzane jeśli podasz je dobrowolnie w ramach personalizacji kontaktu lub na naszym formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon). Używamy dane osobowe przekazane nam odpowiedzieć na żądania lub wniosku oraz do dalszej komunikacji z wami z powodu działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 litera b DS-GMO.

2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach stosunku umownego
Dla danych zebranych w ramach stosunków handlowych lub realizacją zamówienia przetwarzania danych osobowych danych 1 wynika z art. 6 ust. Lit. b DS-GMO.

W tym celu możemy podać niezbędne dane do przetwarzania celu autoryzowanych dostawców usług (na przykład, na operatorów). Podstawą prawną jest Art. 6 pkt 1 lit. b i f DS-GMO. Dane mogą być przetwarzane wyłącznie przez usługodawców na zlecenie. W innych celach Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim.

3. Zaloguj plik danych / ciasteczek
Po wpisaniu na naszej stronie internetowej, informacje są automatycznie przesyłane do naszej strony internetowej i tymczasowo przechowywane w plikach dzienników przez naszego dostawcę. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Polecający URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Dane jest zapewnienie sprawnego konfiguracji połączenia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu oraz do celów administracyjnych ze względu na uzasadniony interes na mocy art. 6 ust. 1 świeci f Zapisane DS-GMO. zamknąć zestawienie tych danych z innymi źródłami danych lub do wniosków dotyczących swojej osoby nie jest.

Pliki cookie nie są używane na tej stronie i przechowywane w przeglądarce.

4. Czas przechowywania danych
Przechowujemy dane zebrane w ramach relacji biznesowych oraz zarządzania umowami, dopóki świeci się spełniać handlowych i przechowywania podatku wymagań zgodnie z art. 6 ust. 1 c DS GMO i § 257 2, p. 1 HGB i 147 Abs. AO są wymagane.

5. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych
Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na mocy rozporządzenia w sprawie ochrony danych jest Buchmann GmbH, Virchowstraße 20d, 90409 Norymberga, e-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

6. Przesyłanie danych do państw trzecich
Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo w Niemczech lub w państwach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o przetwarzanie w krajach trzeciego planowane jest w pewnych przypadkach przetwarzanie odbywa się tylko wtedy, gdy zasadność poziomu ochrony danych w państwie trzecim przez Komisję Europejską na podstawie art. Został znaleziony 45 DS-GMO lub dlatego, że standardowe klauzule umowne UE.

7. Informacje i prawa do skarg
Po rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych oraz prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i sprzeciw przechowywanych danych. Proszę skontaktować się z tym co Buchmann GmbH, Virchowstraße 20d, 90409 Norymberga, email: info@buchmann-zeitarbeit.de

Ponadto masz prawo do złożenia skargi na prywatność naszego organu nadzorczego.

Mają Państwo pytania, uwagi lub propozycje zmian? –
Chętnie służymy dalszą pomocą!

Filia w Norymberdze
Telefon: +49 (0)911 / 95 12 86-0
E-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

Filia w Wuppertalu
Telefon: +49 (0)202 / 44 57 20
E-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

☰ Menu