Dane kontaktowe

Buchmann GmbH
Virchowstrasse 20d
90409 Norymberga

Telefon: +49 (0)911 / 95 12 86-0
Telefaks: +49 (0)911 / 95 12 86-30
E-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

Siedziba: Norymberga
Sąd Rejonowy: Norymberga HRB 5435
Zarząd przedsiębiorstwa: Christian Buchmann
NIP.: DE 241/122/81130

Projekt i programowanie

Projekt strony internetowej: Wildner+Designer – Agencja reklamowa – Norymberga, Fürth, Erlangen

Treść oferty internetowej

Firma Buchmann GmbH stale aktualizuje informacje zawarte na swojej stronie internetowej. Mimo dołożenia największej staranności, stan danych między aktualizacjami może ulec zmianie. Dlatego nie możemy zagwarantować aktualności, kompletności i zgodności ze stanem rzeczywistym przedstawionych danych. Ponadto firma Buchmann GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub uzupełniania przygotowanej strony internetowej, w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Strony internetowe podmiotów trzecich

Na stronach internetowych Buchmann GmbH mogą znajdować się odnośniki (łącza) do stron internetowych innych podmiotów. Firma Buchmann GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą te odnośniki.

Rozpowszechnianie

Treść oraz układ stron internetowych firmy Buchmann GmbH są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie zawartych na tych stronach informacji lub danych w celach komercyjnych, zwłaszcza wykorzystanie tekstów, nagłówków oraz ilustracji, wymaga uprzedniej zgody Buchmann GmbH.
O ile nie podano inaczej, wszystkie podlegające ochronie znaki na stronach internetowych firmy Buchmann GmbH są chronione na mocy prawa znaków towarowych.

Informacje o źródłach użytych obrazów oraz ikon

Mają Państwo pytania, uwagi lub propozycje zmian? –
Chętnie służymy dalszą pomocą!

Filia w Norymberdze
Telefon: +49 (0)911 / 95 12 86-0
E-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

Filia w Wuppertalu
Telefon: +49 (0)202 / 44 57 20
E-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

☰ Menu