Aplikacja online

Dołącz do zespołu Buchmann!
Prosimy postępować zgodnie z wyświetlanymi krokami, by złożyć aplikację, która zostanie przesłana bezpośrednio do odpowiedniej osoby do kontaktów.

1. Wypełnienie ankiety personalnej

Należy pobrać ankietę w formacie Word z sekcji plików do pobrania.
Nie jest konieczne jej drukowanie – można edytować ją na komputerze.
Po wypełnieniu ankiety należy ją zapisać jako plik w formacie PDF.

2. Przesłanie wypełnionego formularza online

Wypełnić następujące pola naszego formularza online. Plik PDF z wypełnioną wcześniej ankietą personalną należy dołączyć w polu „Prześlij plik”.

Rozmiar pliku:   |  Usuń załącznik

Przeczytałem/am oświadczenie o ochronie danych i akceptuję jego treść.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Mają Państwo pytania, uwagi lub propozycje zmian? –
Chętnie służymy dalszą pomocą!

Filia w Norymberdze
Telefon: +49 (0)911 / 95 12 86-0
E-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

Filia w Wuppertalu
Telefon: +49 (0)202 / 44 57 20
E-mail: info@buchmann-zeitarbeit.de

☰ Menu